Silo Havalandırma Filtreleri

Silolar hububat, tarımsal ürün, katı yakıt ve cevher gibi ürünlerin depolandığı silindirik biçimli yapılardır. Bu yapılar endüstriyel uygulamalar kapsamında ürünlerin yıl boyu bozunmadan depolanması için kullanılır.

Gerek ürünün doldurulma, boşaltılma anında farklı doluluk oranlarına isabet eden yüklerin dikkate alınması, gerekse de silo içerisinde depolanan malzemenin uygun depolama şartlarında depolanması sağlanarak tasarım aşamasında gerekli titizlik gösterilmeli, tasarımda dikkate alınması gereken bütün etkenler tespit edilerek etkin kullanım ve depolama şartlarının sağlanabildiği bir yapı oluşturulmalıdır.

İyi bir silo tasarımı sadece yapısal tasarımı kapsamamakta aynı zamanda silolanan malzemenin çürüyüp bozulmasını önleyecek ya da bozunmayı minimum düzeyde tutacak filtrasyon ekipmanlarına ihtiyaç duyar.

Bu filtreler ise silo, tank, konteyner ve ambarlara konulan ürün veya malzemelerin sıcaklık, nem, toz ve istenmeyen yabancı maddelerden arındıırılmasını sağlar.

Bu bilgilere ek olarak silo havalandırma filtreleri yangın riskini en aza indirecek şekilde tasarlanır. Hava kalitesini ve güvenliğini sağlayarak siloların daha uygun bir depolama alanı olması için verimliliği maksimize ederek güvenli ve temiz bir ortam sunar.

Holder Filter, mevcut çevresel emisyon standartlarıyla uyumlu olarak ürettiği olağanüstü temizleme verimliliğine sahip silo filtreleriyle maksimum hava akışı sağlar ve uzun ömürlü bir kullanım imkanı tanır.

Bu nedenle çevreyi korumak ve tozu azaltmak istiyorsanız Holder Filter silo havalandırma filtreleri iyi bir seçimdir.

Silo Filtrelerinin Özellikleri Nelerdir?

Pnömatik yolla dolum yapılan silo, tank ve konteynerlarda istenmeyen toz ve yabancı maddelerin ortamdan arındırılması için kullanılan silo filtreleri, uygulama alanlarına göre farklı türlere ayrılır.

Dökme malzemeler ile çalışan hammadde siloları, pnömatik ve mekanik taşıma sistemleri, üretim hatları, yükleme ve boşaltma sistemleri gibi farklı uygulamalar farklı filtreler kullanır. Bu filtreler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

  • Poligonal toplayıcı filtreler
  • Polyfill 90 Filtre
  • Airfill filtreler
  • Hopperfill filtreler
  • Silotop (Silo Üstü - Jet Pulse) filtreler
  • Dairesel toz toplayıcı filtreler
  • Bunker filtreler
  • Flanşlı filtreler

Bu filtrelere ek olarak prosesin özelliğine göre toz-granül formundaki hammadde, depolamanın içeriği ve filtre ekipmanı farklı varyasyonlarda pazlanmaz çelik filtre kullanılmasını gerektirir. Bunun için de opsiyonel olarak silo havalandırma filtreleri üretilmektedir.

Holder filter, her geçen gün genişlettiği ürün portföyüyle endüstriyel uygulamaların farklı depolama ihtiyaçlarına göre silo havalandırma filtreleri üretmektedir.

Silo Havalandırma Filtrelerinin Kullanım Alanları

Silo havalandırma filtreleri; silo, tank, konteyner ve depolama ambarlarında istenmeyen sıcaklık, nem, toz ve kirlilik oluşturabilecek yabancı partiküllerin ortamdan arındırılması için kullanılmaktadır.

Toz ürünlerle dolu silolara monte edilmek üzere tasarlanan silo havalandırma filtreleri, katı akışkanların uzun süreli depolanmasını gerektiren her türlü endüstriyel uygulama da geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Silo havalandırma filtrelerinin kullanım alanları genellikle silobas boşaltma sistemleri, pnömatik taşıma sistemleri, toz ve granül dolumu yapılan silolar, endüstriyel tesisler ve çimento, kalsit, alçı, kireç, pvc gibi toz ve granül malzemelerin dolumu yapılan beton santralleridir.

Holder filtre ürünleri, herhangi bir endüstriyel uygulama için mükemmel bir çözümdür. Üstün performansı, farklı akışkan türleri için kurulabileceği anlamına gelir. Yüksek kalitesi ve sağlamlığı sayesinde bakım ve yedek parça masraflarından yıllarca tasarruf edilmesini sağlar.

 

 

 

 

 

YUKARI