Blog

RMS istasyonu

Doğal gazın endüstriyel kullanımı ve konutlarda kullanılabilmesi için depolanması, ölçülmesi ve uygun basınca düşürülmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için işlenen doğalgazın düzenlendiği ve depolandığı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonları (RMS) kurulmuştur.   RMS İstasyonu Nedir? RMS istasyonları “Regulating and Metering Station” kelimelerinin kısaltılmış halidir. Türkçeye “Gaz basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu” olarak çevrilmiştir. RMS istasyonları, bölgesel

Hidrolik Filtre Çeşitleri

Hidrolik Filtre Çeşitleri

Hidrolik akışkan, her hidrolik sistemin en önemli parçasıdır. Hidrolikte, uygun hacimde hidrolik akışkan olmadan hiçbir sistem çalışmaz. Ayrıca akışkan seviyesindeki, sıvı özelliklerindeki vb. herhangi bir değişiklik hidrolik hattın arızalanmasına neden olabilir. Böylece hidrolik sistemin artan kullanımına bağlı olarak hidrolik sıvı kirlenmesi riski artar. Sızıntılar, pas, havalandırma, kavitasyon, hasarlı contalar vb. hidrolik akışkanı kirletir. Bu tür

YUKARI